TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG:

Bộ phận Hỗ Trợ Kháng Hàng, Ban Quản lý Trung tâm vận hành Cộng đồng tiêu dùng PGA Partner

Địa chỉ: Số27, liền kề 6B, C17 Bộ Công An, đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mỗ Lao, Thành Phố Hà Nội

Email: pgavnm@gmail.com

Điện thoại: (+84)-024-6662.3632- Hotine: (+84)-936.08.5575